Новини от индустрията

Какво е кондензатор?

2021-09-16

Какво е кондензатор?
Кондензаторът е пасивен електрически компонент с два извода, който се използва за съхраняване на енергия в електрическо поле. Кондензаторите съдържат поне два електрически проводника, които са разделени от диелектрик. Когато има разлика в напрежението в проводниците, в диелектрика се развива статично електрическо поле, което води до събиране на отрицателен заряд върху едната плоча и положителен заряд на другата. Енергията се натрупва в електростатичното поле. Капацитетът, измерен във фаради, е съотношението на електрическия заряд на всеки проводник към разликата в напрежението между тях.

Видове кондензатори
Алуминиеви електролитни кондензатори
Алуминиеви органични полимерни кондензатори
Керамични кондензатори
Филмови кондензатори, метализирани полиестерни кондензатори, метализирани полипропиленови кондензатори
Кондензатори от слюда
Кондензатори с ниобиев оксид
Супер шапки
Танталови кондензатори

Приложения за кондензатори:
Кондензаторите имат няколко приложения в електрически и електронни системи. Те са толкова широко използвани, че рядко се случва електрически продукт да не съдържа някакъв вид кондензатор. Кондензаторът може да съхранява електрическа енергия, когато е изключен от веригата за зареждане, така че може да се използва като временна батерия. Те често се използват в електронни устройства, за да поддържат захранване, докато батериите се сменят, като по този начин предотвратяват загубата на информация в приложенията за летлива памет. В автомобилните аудио системи се използват големи кондензатори за съхраняване на енергия, която усилвателят да използва, когато е необходимо. Непрекъсваемото захранване може да бъде оборудвано с кондензатори, които не се нуждаят от поддръжка, за да се удължи експлоатационният му живот.