Новини от индустрията

Класификация на керамичните кондензатори

2022-03-28
Керамичен диелектриккондензатори, известни също като кондензатори с керамичен чип, използват керамика като среда, покриват метални филми и синтероват при висока температура, за да образуват електроди, след което заваряват оловни проводници върху електродите и покриват повърхността със защитен емайл или използват епоксидна смола и фенолен формалдехид . Капсулиране от смола, тоест керамичен кондензатор.

Класификация на керамикатакондензатори:
Според диелектричния материал, той може да бъде разделен на: кондензатори с висока диелектрична константа и ниска диелектрична константакондензатори;
Според работната честота може да се раздели на: високочестотни керамични кондензатори и нискочестотни керамични кондензатори;
Според работното напрежение може да се раздели на: високоволтова керамикакондензатории нисковолтови керамични кондензатори.

Според формата и структурата той може да бъде разделен на: форма на диск, форма на тръба, тип през центъра, цилиндрична форма и ламиниран тип.