Новини от индустрията

Начини за удължаване на живота на кондензаторите

2022-04-06
Начини за удължаване на живота накондензаторs
1. Изберете висококачествени кондензатори
Кондензаторите са с лошо качество и са предразположени към различни повреди, като по този начин се скъсява живота накондензатори. Ако една компания избере да използва висококачествени кондензатори, това може значително да намали процента на отказ и да увеличи действителното време на използване, а също така може да бъде значително разширено.
2. Избягвайте пренапрежение и свръхток
Когато кондензаторът работи с пренапрежение, вътрешният разряд на кондензатора ще увеличи загубата на изолационна среда накондензатор, като по този начин се скъсява живота на кондензатора; когато захранващият кондензатор работи със свръхток, големият ток ще доведе до повишаване на вътрешната температура на кондензатора, като по този начин ще накара кондензатора да се ускори. Изолационните материали термично остаряват, намалявайки полезния им живот. Следователно, когато захранващият кондензатор работи, той може да бъде възпрепятстван от работа поради пренапрежение и свръхток и експлоатационният му живот може да бъде удължен.
3. Уверете се, че стайната температура е правилна
Ако температурата на околната среда е твърде висока, термичното стареене на изолацията на захранванетокондензаторще бъде ускорено; ако температурата на околната среда е твърде ниска, диелектричното стареене на кондензатора ще се ускори. Следователно температурата на работната среда на кондензатора е подходяща, а експлоатационният живот на кондензатора също може да бъде удължен и съществуването на хармоници в електрическата мрежа може да се контролира във времето.
Хармониците могат да повлияят на електрическото оборудване, а хармоничните източници също могат да резонират паралелно с кондензаторите. Следователно, когатокондензаторипонякога се използват с хармоници, е необходимо хармонично управление, за да се удължи живота на кондензаторите.
Safety Capacitors Safety Standard Certified Ceramic Capacitor