Новини от индустрията

Основната роля на кондензаторите с високо напрежение

2022-04-06
Основната роля на високото напрежениекондензатори
1. В преносната линия, използването на високо напрежениекондензаториможе да образува последователна компенсационна станция за подобряване на преносния капацитет на преносната линия;
2. В големи подстанции могат да се използват високоволтови кондензатори за образуване на SVC за подобряване на качеството на електроенергията;
3. В края на разпределителната линия, използването на високо напрежениекондензаториможе да подобри фактора на мощността в края на линията и да осигури качеството на напрежението в края на линията;
4. Високо напрежениекондензаторище бъдат монтирани в шините средно и ниско напрежение на подстанцията за компенсиране на реактивната мощност, консумирана от товара и подобряване на коефициента на мощност от страната на шините;
5. В товарната терминална станция с нелинеен товар, високо напрежениекондензаторисъщо ще бъде инсталиран за филтриране.
Niobium Oxide Capacitor